Tässä videossa tutustutaan Excel taulukkolaskentaohjelman käyttöliittymän perusteisiin.